Omega-3 mastné kyseliny - 15 benefitov pri ich užívaní

Omega-3 mastné kyseliny s obsahom silného dua DHA a EPA - 15 benefitov pri ich užívaní.

MUDr. Etela Janeková, PhD.

Napriek znalostiam a pokrokov v prevencii kardiovaskulárnych chorôb zostáva chorobnosť a úmrtnosť pacientov na infarkt myokardu vysoká. V poslednom období sa manažment pacientov s ischemickou chorobou a následným infarktom myokardu sa výrazne zmenil. Pacienti sú liečený statínmi, je dostupná včasná fibrinolytická liečba aj primárna angioplastika. Aj napriek týmto zmenám je mortalita stále vysoká. Roky sú známe kardioprotektívne vlastnosti rybieho tuku ako výživového doplnku, a preto okrem statínov, by v primárnej a sekundárnej prevencii ischemickej choroby srdca mohli zohrať významnú úlohu omega- 3 polynenasýtené kyseliny, nielen ako súčasť potravy , ale ja ako liečba vo forme tabliet s presne definovaným množstvom eikozapentaénovej (EPA) a dokozahexaénovej kyseliny (DHA). Výsledky zo štúdie GISSI Prevenzione ukázali, že omega- 3 mastné kyseliny pridané k štandardnej terapii pacientov po infarkte myokardu redukujú pozoruhodne riziko náhlej smrti (44% redukcia rizika). Omega- 3 mastné kyseliny  majú mnohé benefity pre zdravie tela a mozgu. Nervový systém, mozog, oči, a žľazy, rovnako tak ako ďalšie komplikované súčasti organizmu potrebujú k svojmu rastu a fungovaniu dostatok DHA, zatiaľ čo kardiovaskulárny a hormonálny systém by neplnil svoje funkcie bez prítomnosti EPA. Pre ľudský organizmus sú tieto dve mastné kyseliny absolútne nevyhnutné, ich nedostatok vedie k degenerácii tela v mnohých smeroch.

omega3 mastne kyseliny

K dnešnému dňu  bolo overených klinickými štúdiami 16 benefitov pri užívaní. Užívanie je preto vhodné v rôznych obdobiach veku človeka za účelom:

 1. Zlepšenia priebehu depresie a úzkostného stavu
 2. Zvyšovania zdravia štruktúry retiny- pôsobí preventívne proti makulárnej degenerácii
 3. Zlepšovania zdravia mozgového tkaniva plodu počas gravidity matky, čo má za následok vyššiu inteligenciu, lepšiu schopnosť komunikácie, menej behaviorálnych problémov, pokles rizika výskytu ADHD ( Attention deficit hyperactivitydisorder)
 4. Znižovania rizika výskytu srdcovo- cievnych ochorení. Hlavne pre benefity na hladinu triacylglycerolov, tlak krvi, HDL- cholesterol, trombocyty, tvorbu plaku a vznik zápalu
 5. Zníženia možnosti výskytu ADHD u detí
 6. Redukcie symptómov metabolického syndrómu s charakteristickými znakmi centrálnej obezity, hypertenzie, inzulínovej rezistencie, vysokej hladiny triacylglyceridov a nízkou hladinou HDL cholesterolu
 7. Boja proti vzniku autoimunitných ochorení, ako napr. diabetes mellitus 1. typu, skleróza multiplex....
 8. Zníženia výskytu psychiatrických ochorení. Nízka hladina omega-3 bola zistená u pacientov s psychiatrickými diagnózami
 9. Prevencie onkologických ochorení. Onkologické ochorenia sú najčastejšou príčinou úmrtia v západných krajinách. Klinické štúdie poukázali na význam prevencie podávaním omega- 3. Došlo k 55% nižšiemu riziku výskytu rakoviny hrubého čreva.
 10. Redukcie vzniku Astma bronchiale v detskom veku
 11. Redukcie steatózyheparu. Nealkoholická steatózaheparu patrí medzi často sa vyskytujúce ochorenia. Podávaie omega- 3 redukuje steatózu a zápal v pečeni.
 12. Podpory zdravia kostí a kĺbov, za účelom redukcie rizika osteoporózy a artritídy.
 13. Redukcie menštruačnej bolesti. Suplementácia omega-3 dokonca v jednej klinickej štúdii bola účinnejšia z dlhodobého hľadiska proti bolesti ako podávanie ibuprofénu.
 14. Zlepšenia kvality spánku. Dobrý spánok je veľmi dôležitý pre pocit zdravia. Nízka hladina omega-3 bola asociovaná s problémami so spánkom u detí aj dospelých.
 15. Zlepšenia kvality kože a kožných adnex. Súčasti omega- 3 sú stavebnou súčasťou pokožky, ktoré tiež zohrávajú dôležitú úlohu pri tvorbe mazu, hydratácii pokožky, predčasnom starnutí pokožky a tvorbe akné.

Všetky vyššie menované vplyvy omega 3- mastných kyselín existujú kvôli vzácnemu zloženiu a prítomnosti hlavne dvoch mastných kyselín. V roku 2006 publikoval Wang a kolektív analýzu niekoľkých klinických štúdií z ktorých vyplýva, že podávanie EPA a DHA vo forme potravinových doplnkov priaznivo ovplyvňuje kardiovaskulárnu aj celkovú mortalitu, tento efekt je zjavný už pri dávke 0,3-4,8g denne.

Literatúra:

Harris WS., Pottala JV., Sands SA., Jones PG.: Comparison of effects of fish.oilcapsules on the n 3 fattyacidcontent of bloodcells and plasmaphospholipids. Am J ClinNutr. 2007, Dec; 86(6): 1621-5

Hjalmarsdottir F.: 17 science- BasedBenefits of Omega- 3 FattyAcids. AuthorityNutrition. 2017; s 1- 17.

Pella D., Mechírová V., Rybár R., Fedačko J.: Omega- 3 mastné kyseliny – cesta od výživového doplnku k lieku podloženému medicínou dôkazou. SKP 3/2006; s. 3- 8.

Vrablík M.: Omega 3- mastné kyseliny a kardiovaskulárníonemocnění. Interní medicína pro praxi 2007;9(6), s. 262- 264

 

Subscribe

* indicates required
E-mail