Homeopatia pre zdravie

Homeopatické lieky sa indikujú na miernejšie ochorenia buď samostatne alebo v kombinácii s konvenčnou liečbou. Bez sporu sa homeopatia teší u mnohých svojej obľube.

Čo je to však homeopatia a a ako účinkuje ?

Základy homeopatie dal Samuel Hahnemann (1755- 1843), nemecký lekár, ktorý sa snažil o nové princípy liečenia ľudí. Okrem spomínaného hlavného pilieru zaviedol i ďalšie piliere homeopatie: používanie veľmi nízkych koncentrácií, potencovanie (pretrepávanie) roztokov účinných látok a bohatá diferenciálna diagnostika

Homeopatiká je určitá skupina liekov, ktoré sú vyrobené podľa princípov odboru homeopatia. Homeopatia je liečebná metóda, stimulujúca odolnosť, obranyschopnosť organizmu takými prírodnými liečivami, ktoré vyvolávajú príznaky podobné liečenej chorobe. Jej hlavným princípom je, že podobné sa podobným lieči (similia similibus curantur), a teda výraz homeopatia je kombinácia dvoch gréckych slov homeo (podobný) a pathos (trpiaci).

Homeopatické lieky

  • sú vyrobené z čisto prírodných zdrojov (z rastlín, živočíchov a ich výlučkov, minerálnych látok, atď.);
  • sú takmer bez nežiaducich účinkov a nevytvára sa na nich závislosť ani pri ich dlhodobom užívaní;
  • existujú jednozložkové (monokomponentné) homeopatiká, ktoré obsahujú len jeden homeopatický liek. Užívanie takýchto liekov môže odporučiť len vyškolený odborník- homeopat. Existujú tiež viaczložkové (polykomponentné) homeopatické lieky, ktoré predstavujú kombinované prípravky a dajú sa kúpiť v lekárni aj bez lekárskeho predpisu.

Homeopatické lieky si nemôžeme pripraviť doma, ale vyrábajú ho renomované farmaceutické spoločnosti, napr. veľké známe spoločnosti Boiron pôvodom z Francúzska a Heel pôvodom z Nemecka.

Účinná látka sa riedi (potencuje) niekoľko krát a potom sa dynamizuje, teda pretrepáva podľa presných inštrukcií homeopatickej vedy. Podľa zakladateľa Hahnemanna viac zriedená účinná látka má dlhší a hlbší účinok a stačí tak podať menej dávok. 

Často sa stretávame s homeopatickými liekmi deviateho, pätnásteho a tridsiateho centezimálneho riedenia (skratky: 9 CH, 15 CH a 30 CH). Každé riedenie je určené pre iné ochorenie.

Homeopati pri vyšetrovaní pacienta používajú bohatú diferenciálnu diagnostiku, teda široký opis vlastností ochorenia a podľa toho odporúčajú liečbu daným monokomponentným homeopatickým liekom. Na niektoré ochorenia sa vyrábajú aj viaczložkové (polykomponentné) homeopatické lieky, ktoré môžu byť indikované lekárnikom či lekárom, ktorí nie sú vyškolení v odbore homeopatia.

Indikujú sa pri :

Homeopatické lieky sa vyrábajú v týchto liekových formách:

  • laktózové globule (nechať voľne rozpustiť v ústach, nezapíjať; krátko pred užitím homeopatík neužiť aromatické látky ako mentol, káva či tabak; u detí rozpustiť v malom objeme čistej vody a nechať prehltnúť; neužívať pri laktózovej intolerancii)
  • tinktúry
  • topické prípravky na kožu
  • a iné.

ŠÚKL pri registrácii homeopatických liekov postupuje v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o lieku. Na homeopatické lieky sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení pojednávajúcich o liekoch aj špecifické časti Zákona o lieku, ktoré presne vymedzujú ako rozsah základných pojmov, tak aj špecifické registračné postupy a požiadavky na dokumentáciu, ktorú je v takomto prípade potrebné predložiť.  

Všetky produkty z Homeopatie nájdete v kategórii:

Autor

PharmDr. Ivana Šušaníková, PhD.

Lekáreň sv. Tadeáša, Holubyho 41, Pezinok

Subscribe

* indicates required
E-mail