Čo je Hylak forte? Vaše trávenie ako nové

Kvapky Hylak forte obsahujú  bezzárodkový koncentrát  metabolitov mliečneho kvasenia (Lactobacillus helveticus, Lactobacillus acidophilus) a grampozitívnych a gramnegatívnych symbiontov tenkého a hrubého čreva (Escherichia coli, Streptococcus faecalis) v živnom médiu.

hylak forte ilieky - kópia_1               L.acid.

 

 

V zdravom čreve, predovšetkým v oblasti ilea, hrubého čreva a konečníka, sú usídlené  rôzne fyziologické baktérie, ako napr. Lactobacillus, E. coli a Streptococcus faecalis (fyziologická črevná flóra).

Úlohou týchto mikroorganizmov je podieľať sa na enzymatickom štiepení potravy a podporiť tým trávenie.

Fyziologické črevné symbionty tiež narušujú, napr. tvorbou kyseliny mliečnej, podmienky rastu pre patogénne mikroorganizmy, potláčajú tvorbu toxických látok a zabraňujú ich prenikaniu do organizmu.

Okrem toho majú črevné baktérie dôležitú úlohu pri syntéze vitamínov (vitamín B6, B12 a K).

Prostredníctvom vonkajších vplyvov, akým je podávanie antibiotík, liečba ožarovaním, operácie žalúdka (Billroth II), ale aj v dôsledku zlých alebo neobvyklých stravovacích návykov, môže byť citlivá fyziologická črevná mikroflóra narušená a  môže dôjsť k prebujneniu patologických mikroorganizmov.

 V dôsledku toho vzniknuté ťažkosti, ako pocit plnosti, nafukovanie, hnačka alebo zápcha, charakterizujú narušenú rovnováhu črevných symbiontov.

Aj bežné stavy vyčerpania, výrazné zvýšenie náchylnosti k infekciám a niektoré kožné ochorenia, ako sú akné a ekzémy, môžu súvisieť s poškodením črevnej mikroflóry.

 Črevné symbionty pre svoj rast a prežitie potrebujú prostredie s vhodným pH.

Biosyntetická kyselina mliečna, obsiahnutá v kvapkách Hylak forte, presne určeného stupňa kyslosti prispieva k vytváraniu vhodného pH prostredia.

Týmto spôsobom priaznivo ovplyvňuje proces trávenia (napr. pri anacidite a kvasnej alebo hnilobnej dyspepsii) a patologické mikroorganizmy nemajú vhodnú živnú pôdu.

Prísunom metabolitov fyziologických črevných baktérií obsiahnutých v kvapkách Hylak forte sa môžu zachovať funkcie črevnej sliznice a tým pozitívne ovplyvniť opätovné osídlenie fyziologickými črevnými baktériami.

 Aké sú  terapeutické indikácie? Kedy mám siahnuť po Hylak Forte kvapkách?

hylak obr

 

 1. všeobecné dyspeptické ťažkosti (meteorizmus, hnačka, zápcha),
 2. počas liečby a po liečbe antibiotikami, sulfónamidmi a rádioterapiou,
 3. poruchy metabolickej funkcie pečene,
 4. dyspeptické ťažkosti spojené so zmenou podnebia a stravy (napr. pri cestovaní),
 5. dyspeptické ťažkosti, spôsobené nedostatkom žalúdočnej kyseliny
 6. symptómy vyvolané chronickou intoxikáciou čreva, ako nauzea, poruchy krvného obehu, náhla unaviteľnosť,
 7. chronická atrofická gastroenteritída,
 8. ochorenia kože, ako napr. ekzém alebo urtikária
 9. stav po salmonelovej enteritíde.

 Hylak forte dávkujeme: 

 hylak forte

Dospelí a deti od 12 rokov: na začiatku 3-krát denne 40 - 60 kvapiek 

Deti od 2 rokov: na začiatku 3-krát denne 20 - 40 kvapiek

Po odoznení akútnych symptómov, môže byť dávka znížená na polovicu.

U osôb so zvýšenou produkciou žalúdočnej kyseliny, často spojenou s pyrózou, je vhodné rozdeliť dennú dávku na viac ako 3 jednotlivé dávky.

Doba užívania Hylaku forte zvyčajne nie je obmedzená.

 Kvapky sa užívajú pred jedlom alebo počas jedla s malým množstvom tekutiny, ale nemajú sa zapíjať mliekom. Kvapky Hylak forte spôsobujú koaguláciu mlieka v dôsledku kyslého pH. Preto sa tento liek nemá užívať s mliekom.

Pri užívaní kvapiek Hylak forte sa treba vyhnúť súčasnému užívaniu antacíd.

Tento liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými metabolickými poruchami, ako je intolerancia galaktózy, lapónsky deficit laktázy alebo s malabsorpciou glukózy a galaktózy nesmú užívať tento liek.

 Počas hnačky, a to hlavne u detí a starších ľudí, hlavnou terapeutickou prioritou je náhrada tekutín a elektrolytov.

 Vždy je potrebné kontaktovať lekára, ak hnačka pretrváva viac ako 2 dni, ak je sprevádzaná krvou v stolici alebo horúčkou a poruchami cirkulácie.

 Hylak forte je kontraindikovaný a teda nemal by sa užívať u pacientov s: 

 • Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok
 • Deti do 2 rokov
 • Akútna hnačka s vysokou horúčkou a krvou v stolici

 Čo sa týka fertility, gravidity a laktácie - štúdie s liekom Hylak forte nepreukázali žiadne dôkazy o rizikách spojených s graviditou.

Vo všeobecnosti platí, že pri podávaní liekov počas gravidity sa má starostlivo posúdiť prínos terapie oproti riziku.

 Liek nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

 Hylak forte sa zvyčajne dobre znáša.

Zoznam pomocných látok: Heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, hydrogénfosforečnan draselný, kyselina mliečna, mliečny cukor, kyselina fosforečná, sorbitan draselný,  kyselina citrónová bezvodá, čistená voda

 Čas použiteľnosti je 2 roky. Po prvom otvorení: 12 mesiacov

Uchovávajte v tme pri teplote do 25 ˚C.

 Hylak forte je v liekovke z hnedého skla s kvapkacím uzáverom s písomnou informáciou pre používateľa v dvoch množstvách – veľkostiach:  30, 100 ml roztoku.

kvapky hylak forte 100 ml

Na Slovensku je registrovaný Štátnym ústavom kontroly liečiv pod registračným číslom:

40/0061/73-S a je dostupný vo verejných lekárňach bez lekárskeho predpisu.

 

Autor článku: PharmDr. Slavomíra Kečler Sokolská, PhD., MPH.

                        Lekáreň sv. Tadeáša, Pezinok

 

 

 

Subscribe

* indicates required
E-mail